pentru obtinerea primei de casare – programul RABLA


Va putea beneficia de prima de casare orice proprietar/mostenitor al unui autoturism uzat, care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

* s-a înscris la un producator validat pentru achizitionarea unui autoturism nou (vezi lista www.afm.ro);
* a predat autoturismul uzat spre casare unui operator economic autorizat (unitatile tip REMAT) obtinând un certificat de distrugere;
* a radiat autoturismul uzat;
* achizitioneaza un autoturism nou de la producatorul validat la care s-a înscris.

Cum se procedeaza

* alegeti un producator/distribuitor autorizat, acceptat în Programul de înnoire a parcului auto;
* solicitati de la acesta o Nota de Acceptare – aceasta nota este valabila 30 de zile;
* mergi la o unitate autorizata tip REMAT cu:
o actul de identitate;
o certificatul de înmatriculare al autoturismului vechi;
o nota de acceptare, în original.

Aveti nevoie si de o copie legalizata dupa certificatul de înmatriculare si dupa certificatul de predare a masinii vechi. Înainte de a pleca de la REMAT nu uitati sa recuperati nota de acceptare în original si placutele de înmatriculare ale masinii casate (necesare la radiere auto).

Banii reprezentând prima de casare auto nu vi se vor da în mâna (cash) ci vor fi scazuti din pretul autoturismului nou achizitionat.
* mergi la dealerul auto cu:
o actul de identitate;
o certificatul de înmatriculare al autoturismului vechi (copie legalizata);
o certificatul de radiere al autoturismului uzat (în original);
o actul de succesiune/mostenire (daca este cazul);
o nota de acceptare, în original.

PASUL 1: Obtinerea notei de acceptare

Persoana fizica, proprietar/mostenitor al unui autoturism uzat, care doreste inscrierea in `Program`, pentru achizitionarea unui autoturism nou, trebuie sa aleaga un singur producator din Lista producatorilor validati , la care se va prezenta pentru a solicita o `Nota de Acceptare`.

Obtinerea notei de acceptare reprezinta inscrierea in program!

Observatii:

- Nota de Acceptare contine o declaratie pe proprie raspundere a persoanei fizice ca nu s-a inscris pe listele altui producator validat.
- Pentru completarea `Notei de Acceptare` aveti nevoie de actul de identitate si de certificatul de inmatriculare al autoturismului uzat.

Important:

- Nota de Acceptare are o valabilitate de 30 de zile calendaristice de la data emiterii sale. Cetateanul pierde dreptul de a participa la program daca nu depune documentele necesare la producatorul validat in termenul mai sus-mentionat, producatorul validat avand dreptul de a redistribui locul vacant altei persoane fizice.
- Nota de Acceptare va fi eliberata in limita numarului de autoturisme aprobat pentru fiecare producator validat in parte.

PASUL 2: Duceti autoturismul uzat la un colector autorizat.

Persoana fizica se va prezenta cu autoturismul uzat la un operator economic autorizat sa desfasoare activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz, conform listei publicate pe pagina de internet a AFM. `Lista operatorilor economici autorizati` se publica in acelasi timp cu `Lista producatorilor validati`.

Documentele necesare pentru obtinerea certificatului de distrugere a autoturismului uzat:
- Actul de identitate al proprietarului /mostenitorului;
- Certificatul de inmatriculare al autoturismului;
- Nota de acceptare eliberata de producatorul validat, original.

Operatorul economic autorizat va elibera persoanei fizice `Certificatul de distrugere al autoturismului uzat`.

Colectori Autorizati in Bucuresti:

- AS METAL COM SRL – Bucuresti sector 4, Sos. Berceni 104G, Tel.3193957
- REMAT BUCURESTI SUD S.A. – Bucuresti, Sos. Berceni-Fort nr.5, sector 4; Tel: 0724.34.34.51; 0744.517.776; (021) 334.56.68
- SC Auto Rolla SRL; Com. Snagov, Soseaua Bucuresti Ploiesti, Km.27; Tel/fax: 3502049

*Pentru lista completa a colectorilor autorizati consultati www.afm.ro.

Important:

- Nu uitati sa recuperati placutele cu numerele de inmatriculare, intrucat acestea va vor fi necesare in etapa urmatoare !
- Nu uitati sa recuperati Nota de Acceptare in original !
- Operatorul economic autorizat sa desfasoare activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz, achita proprietarului autoturismului uzat, predat spre distrugere, suma platita in mod obisnuit pentru achizitionarea ca deseu a tipului de autoturism respectiv.

Pasul 3: Vizita la Politie pentru Radierea masinii.

Persoana fizica trebuie sa obtina cate o copie legalizata dupa certificatul de inmatriculare si dupa certificatul de distrugere al autoturismului uzat, deoarece originalele vor ramane definitiv la serviciul de inmatriculari.

Persoana fizica va trebui sa se prezinte la Serviciul de inmatriculari pe raza caruia este inscris in circulatie autoturismul uzat, in vederea radierii.

Documentele necesare pentru obtinerea certificatului de radiere:

* Cerere de radiere tipizata (de la un birou de copiat acte);
* Cartea de identitate a vehiculului, daca exista;
* Fisa de inmatriculare, cu viza circumscriptiei financiare;
* Certificatul de distrugere al autoturismului uzat, in original (certificatul obtinut de la agentul economic care a preluat autoturismul uzat);
* trei exemplare, completate, ale certificatului de radiere;
* actul de identitate al proprietarului /mostenitorului, in original si copie xerox;
* certificatul de inmatriculare in original;
* placutele cu numerele de inmatriculare.

Pasul 4 : Reveniti la dealerul auto

Documente necesare:

* Actul de identitate;
* Certificatul de inmatriculare al autoturismului uzat, in copie legalizata;
* Certificatul de distrugere al autoturismului uzat, in copie legalizata, eliberat de un operator economic colector autorizat;
* Certificatul de radiere al autoturismului uzat, in original;
* Certificatul de mostenitor, in copie legalizata, pentru cazul in care persoana fizica beneficiara este mostenitoarea proprietarului (inclusiv, daca este cazul, certificatele de casatorie sau documentele de schimbare a numelui, in copii legalizate). Atunci cand pe certificatul de mostenitor se atesta ca sunt mai multi mostenitori, este necesara si o declaratie notariala a celorlalti mostenitori prin care accepta ca persoana beneficiara, in calitate de mostenitor, sa poata beneficia de acest Program, in original;
* Nota de acceptare eliberata de producatorul validat, in original; in continuare procedura se desfasoara identic unei operatiuni de vanzare-cumparare in conditii normale.

Conform optiunii dumneavoastra – modelului ales – veti primi factura pentru modelul pe care doriti sa-l achizitionati din care se va scadea suma de 3 800 RON. Datele referitoare la plata facturii si livrarea masinii le veti stabili impreuna cu agentul de vanzari care se ocupa de dosarul dumneavoastra.

Dosarul se completeaza in termen de maxim 30 de zile din momentul inscrierii.

Foarte important:

* Singurele informatii si instructiuni valabile din mass-media, referitoare la `Programul de stimulare a innoirii Parcului national auto`, sunt cele comunicate in mass-media de catre Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) si Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor (MMGA).
* LISTELE cu producatorii validati si agentii economici autorizati, precum si numarul de autoturisme alocate fiecarui producator validat sa desfasoare activitatea de colectare a vehiculelor uzate, vor fi publicate pe pagina de Internet a Administratiei Fondului pentru Mediu (www.afm.ro), la sediul institutiei si in mass-media.
* Autoturismul nou pe care intentionati sa-l achizitionati in cadrul programului poate fi platit integral sau in rate. Nu este permisa achizitionarea in sistem leasing.
* Au acces la acest program (in calitate de cumparatori) doar persoanele fizice nu si persoanele juridice
* Inscrierea se va face la un singur producator validat, la program se poate participa o singura data si cu un singur autoturism (o persoana nu va avea dreptul sa achizitioneze mai mult de un autoturism in acest sistem, iar pentru autoturismul nou va preda un singur autoturism uzat)
* Programul nu se aplica retroactiv. Persoanele care au achizitionat un autoturism nou, inainte de data demararii programului, nu vor putea beneficia de prima de 3800 lei RON
* Plata impozitului auto este obligatorie pana la momentul radierii din circulatie (dovada platii impozitului este ceruta la Serviciul de Inmatriculari cu ocazia radierii din circulatie- Viza Financiar pe Fisa de Inmatriculare)
* Pentru a evita litigiile (situatii in care cetateanul preda autoturismul spre distrugere si ulterior constata ca nu indeplineste conditiile, etc.), cetatenii care intentioneaza sa participe la acest program sunt obligati sa respecte conditiile si sa detina documentele enumerate mai jos. in consecinta, rugam cetatenii sa nu intreprinda nici un demers inainte de a verifica daca respecta conditiile impuse de Ordonanta de Urgenta nr. 38/2006 si daca au la dispozitie toate documentele cerute, inclusiv suportul financiar.
* Suma de 3.800 lei RON nu va fi incasata direct de persoana care achizitioneaza autoturismul. Aceasta suma se va scadea din pretul de achizitie al autoturismului.

Începând cu anul 2009 autoturismul uzat trebuie sa fie mai vechi de 10 ani de la anul fabricatiei (conf. OUG 217/2008). Autoturismul predat spre casare trebuie sa fie functional si sa contina cumulativ urmatoarele componente esentiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator, daca acestea au fost prevazute din fabricatie. In plus nu pot fi casate vehiculele care figureaza ca mixte, precum ARO.

Suma oferita de stat ca prima de casare se acorda o singura data si se va scadea din pretul de achizitie al unui autoturism nou. Prima de casare auto este în cuantum de 3.800 lei (pentru anul 2009).

Din a treia etapa a programului rabla 2009 si pana in anul 2011 Programul Rabla va mai suferi inca o modificare. Se vor aloca 10.000 de locuri si pentru persoanele juridice care vor sa isi inoiasca parcul auto. Aceasta decizie si aceea de a incadra si utilitarele in lista autovehiculelor care pot participa la program, vor ajuta multe companii sa isi schimbe flotele.

In acelasi timp, din 2010 programul „Rabla” ar putea fi extins si la tractoare si masini agricole. Cei care vor casa un tractor mai vechi de zece ani vor primi o prima de pana la 17.000 de lei (aprox. 4.000 de euro) sau maxim 50% din valoarea utilajului nou. In cazul firmelor, valoarea primei de casare nu poate depasi 40% din valoarea utilajului nou.

, , , , , , , ,

  1. Nu sunt comentarii.
(nu va fi publicat)

  1. Încă nu există trackback-uri.