pentru deschiderea procedurii de succesiune


ACTE NECESARE PENTRU DESCHIDEREA UNEI SUCCESIUNI

-certificat de nastere, casatorie, deces defunct si certificat de nastere sot / sotie a defunctului, eventuale hotarari judecatoresti de divort si partaj;

-copie BI / CI sot / sotie defunct;

-acte nastere, casatorie copii, sau acte deces copii (daca este cazul) sau acte de infiere / adoptie (daca este cazul);

-act nastere, casatorie, nepoti de copii predecedati (daca este cazul);

-acte deces parinti ai defunctului (ei), daca este cazul;

-acte nastere, casatorie, deces, frati / surori ai defunctului (ei), daca este cazul;

-acte nastere,-casatorie, nepoti de frati / surori predecedati ai defunctului (ei), daca este cazul, sau acte de deces ale acestora (daca este cazul);

-acte stare civila privind dovedirea gradului de rudenie cu defunctul(a) pentru alte clase de mostenitori;

-eventuale hotarari judecatoresti sau acte administrative de schimbare a numelui defunctului sau mostenitorilor;

-eventuale testamente lasate de defunct;

-acte de proprietate privind bunurile defunctului (ei)

1) BUNURI MOBILE

a) contracte / carnete de depozite bancare, carnete CEC, extrase de cont actualizate la data decesului;

b) factura sau contract de vanzare-cumparare auto, carte de identitate, certificat de inmatriculare, certificat de atestare fiscala, valabil pe durata intregii luni in care a fost eliberat);

c) certificate de actionar sau alte titluri de valoare, adeverinte eliberate de SC REGISCO SA din Bucuresti, str.Fagaras

nr.25, sectorul 1 (langa Muzeul Militar Central) cu valoarea actualizata a actiunilor;

d) daca defunctul era asociat / actionar la o societate comerciala, act constitutiv al societati comerciale/acte aditionale de modificare ale actului constitutiv, certificat; de inregistrare la Oficiul Registrului Comertulul, certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului eliberat dupa data decesului, certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, necesar la succesiune;

e) alte acte doveditoare privind bunurile mobile ce apartin defunctului.

2) BUNURI IMOBILE

a) Apartamente: contracte de vanzare cumparare/construire, procese verbale de predare-primire, titluri de

proprietate ap. si pe terenul indiviz aferent apartamentului (daca exista), contracte de Imprumut CEC/banci si dovada de radiere a ipotecilor (daca este cazul), adeverinte eliberate de ICRAL sau declaratii ale vanzatorilor de plata integrala / plata integrala rest de pret la contractele de vanzare-cumparare cu plata pretului in rate, contracte de schimb imobiliar, contracte de donatie, acte de partaj, certificate de mostenitor, hotarari judecatoresti, documentatie cadastrala, incheiere de intabulare in cartea funciara, extrase de carte funciara de informare, valabile 5 zile

- daca este cazul, certificat de atestare fiscala, valabil pe durata intregii luni in care a fost eliberat);

b) Terenuri libere de constructii sau terenuri ocupate cu constructii: titluri de proprietate conform legilor fondului funciar, procese verbale de punere in posesie (daca exista), contracte de vanzare cumparare, contracte de schimb imobiliar, contracte de donatie, acte de partaj, certificate de mostenitor, autorizatie de construire, proces verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, documentatie cadastrala, incheiere de intabulare in cartea funciara, extrase de carte funciara de informare, valabile 5 zile

- daca este cazul, dovezi de scoatere a terenului din circuitul agricol

- daca este cazul, adresa numar postal

- daca este cazul, hotarari judecatoresti, certificat de atestare fiscala, valabil pe durata intregii luni in care a fost eliberat);

c) Acte de concesiune locuri de veci  si adeverinte privind valoarea locurilor de veci, eliberate de parohii pentru

cimitirele parohiale si de Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane Bucuresti, pentru locurile de veci din cimitirele de stat.

3) PASIVUL SUCCESIUNII

Daca exista datorii neplatite ale defunctului, contracte de Imprumut sau alte acte doveditoare.

LA TERMENUL DE DEZBATERE A SUCCESIUNII, CE SE VA FIXA DE NOTARUL PUBLIC, SE VOR PREZENTA DOI MARTORI, CU BI / CI ORIGINALE, PRECUM SI TOTI MOSTENITORII, CU ACTE DE STARE CIVILA, CU BI / CI SI ACTE DE PROPRIETATE ALE BUNURILOR CE COMPUN MASA SUCCESORALA, TOATE IN ORIGINAL.

, , , , , , , , , ,

  1. #1 scris de pariuri sportive - 4 iunie 2011

    Buna ziua,
    In cate zile lucratoare vine succesiunea? Sau acest lucru este dependent de notarul la care s-a facut succesiunea?
    Multumesc anticipat!

(nu va fi publicat)

  1. Încă nu există trackback-uri.