pentru inscrierea la facultate, la licenta, la master si/sau la doctorat


Admitere [studii pentru licenta]:

Pentru a va inscrie la o facultate, dosarul dumneavoastra de inscriere trebuie sa contina urmatoarele acte:

 • cerere de inscriere;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta – in original sau copie legalizata – sau adeverinta [in cazul liceelor la care nu s-au eliberat inca diplomele];
 • foaia matricola [pentru facultatile unde admiterea se face pe baza notelor/mediilor din anii de liceu];
 • certificatul de nastere – in copie legalizata;
 • certificat de casatorie [sau orice alt act care atesta schimbari de nume sau prenume] – copie legalizata;
 • adeverinta medicala – din care sa rezulte ca persoana este apta pentru facultatea la care candideaza;
 • 4 fotografii tip buletin/pasaport;
 • B.I. sau C.I. – in copie;
 • chitanta de plata a taxei de inscriere;
 • dosar plic – avand scris cu majuscule pe el numele candidatului, initiala tatalui si prenumele candidatului;

Persoana care solicita scutirea de taxe de admitere, se va prezenta cu unul din urmatoarele documente:

 • copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor [in cazul celor orfani de ambii parinti];
 • adeverinta de la casa de copii [in cazul celor aflati in aceasta situatie];
 • adeverinta din care sa rezulte calitatea de personal didactic [in activitate, pensionat sau decedat];

Inscrierea la domeniul TEOLOGIE, pentru absolventii seminariilor teologice liceale, se poate face numai pe baza diplomei de bacalaureat, exceptie facand absolventii de seminar din seriile anterioare anului 1992, a caror diploma a fost echivalata cu cea de bacalaureat.

In plus, candiatii sunt obligati sa prezinte certificatul de botez, precum si acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei de care acestia apartin [acceptul forului bisericesc care-i poate oferi pe parcursul studiilor sumele banesti cuvenite: donatii, burse, semiburse, etc.] si in cadrul careia urmeaza a fi repartizati.

Candidatii la domeniul MUZICA care solicita la inscriere profesor corepetitor, au obligatia de a pune la dispozitia comisiei de inscriere partiturile generale [pentru pian].

Candidatii la domeniul EDUCATIE FIZICA SI SPORT vor prezenta la inscriere actele prevazute si, in plus, o adeverinta medicala care sa cuprinda rezultatele examenelor: pulmonar, RBV si EKG, precum si indicatia medicului ca acestia sunt: “apti pentru a urma studii universitare in domeniul Educatie fizica si sport”.

Actele necesare pentru inscrierea celor care doresc sa urmeze a doua facultate, pentru cei care au absolvit deja o facultate si au diploma de licenta, dar doresc sa urmeze o a doua facultate:

 • cerere de inscriere;
 • diploma de licenta – in original;
 • diploma de bacalaureat – in original;
 • certificat de nastere – copie legalizata;
 • certificat de casatorie [sau orice alt act care atesta schimbari de nume sau prenume] – copie legalizata;
 • chitanta de plata a taxei de inscriere;
 • 4 fotografii tip buletin/pasaport;
 • adeverinta medicala – din care sa rezulte ca persoana este apta pentru facultatea la care candideaza;
 • dosar plic – avand scris cu majuscule pe el numele candidatului, initiala tatalui si prenumele candidatului
 • alte acte solicitate de catre facultate;

Persoanele inscrise la cursurile de licenta pentru a doua facultate nu vor mai beneficia de locuri subventionate de la buget daca prima facultate urmata de catre acestia a fost subventionata. Cei care se afla in aceasta situatie vor trebui sa-si plateasca taxa anuala pentru urmarea cursurilor celei de-a doua facultati.

Masterat:

 • cerere de inscriere;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta – in original sau copie legalizata;
 • diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta – in original sau copie legalizata
 • foile matricole [liceu+facultate] – in original sau copie legalizata;
 • certificatul de nastere – in copie legalizata;
 • certificat de casatorie [sau orice alt act care atesta schimbari de nume sau prenume] – copie legalizata;
 • adeverinta medicala – din care sa rezulte ca persoana este apta pentru facultatea la care candideaza;
 • 4 fotografii tip buletin/pasaport;
 • B.I. sau C.I. – in copie;
 • chitanta de plata a taxei de inscriere;
 • declaratie pe proprie raspundere ca nu a urmat alte forme de studii (post)universitare pe locuri subventionate de la bugetul de stat;
 • dosar plic – avand scris cu majuscule pe el numele candidatului, initiala tatalui si prenumele candidatului;
 • unele facultati mai cer si un Curriculum Vitae [C.V.]

Doctorat:

 • curriculum vitae;
 • lista lucrarilor stiintifice ale candidatului
 • cerere de inscriere
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta – in original sau copie legalizata;
 • diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta – in original sau copie legalizata
 • diploma de masterat sau diploma echivalenta cu aceasta – in original sau copie legalizata
 • foile matricole [liceu+facultate+master] – in original sau copie legalizata;
 • certificatul de nastere – in copie legalizata;
 • certificat de casatorie [sau orice alt act care atesta schimbari de nume sau prenume] – copie legalizata;
 • adeverinta medicala – din care sa rezulte ca persoana este apta pentru facultatea la care candideaza;
 • 4 fotografii tip buletin/pasaport;
 • B.I. sau C.I. – in copie;
 • chitanta de plata a taxei de inscriere;
 • declaratie pe proprie raspundere ca nu a urmat alte forme de studii (post)universitare pe locuri subventionate de la bugetul de stat;
 • dosar plic – avand scris cu majuscule pe el numele candidatului, initiala tatalui si prenumele candidatului;

Documente necesare pentru a intra in posesia diplomei:

 • B.I. sau C.I. – in original;
 • certificat de casatorie sau alt document care atesta schimbarea numelui, daca modificarea s-a produs ulterior absolvirii studiilor;
 • chitanta reprezentand plate taxei pentru eliberarea actelor de studii;
 • cerere tip eliberare diploma licenta/master [exemplu atasat]

, , , , ,

 1. Nu sunt comentarii.
(nu va fi publicat)

 1. Încă nu există trackback-uri.