pentru prima inregistrare in cadastru (cartea funciara) a unui apartament


Potrivit Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare Nr. 7/1996, cu modificarile ulterioare, cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica a tuturor imobilelor de pe intreg teritoriul tarii.

Cadastrul este obligatoriu, deoarece nici un imobil, fie apartament, casa sau teren, nu se poate instraina fara inscrierea acestuia in Cartea Funciara. Lucrarea cadastrala propiu-zisa se realizeaza de catre persoana autorizata in baza actelor mentionate mai jos. Proprietarii care isi inscriu apartamentul prima data la cadastru trebuie sa ii aduca geodezului urmatoarele acte:

-nomenclatura stradala. Actul de nomenclatura stradala se obtine de la primarii. Pentru obtinerea acestuia, proprietarul trebuie sa aduca la primarie urmatoarele acte:

  • o cere tip – pe care o ia de la primarie;
  • act de proprietate (fotocopie);
  • buletinul sau cartea de identitate (fotocopie) – pentru persoanele fizice; pentru persoanele juridice C.U.I.  - Certificat de Inregistrare (fotocopie);
  • certificatul fiscal privind impozitul pentru casa – se obtine fie de la primarie, fie de la ghiseele de sector unde se platesc impozitele;
  • copie legalizata pentru actul de proprietate;
  • copie dupa buletinul sau cartea de identitate, daca sunt mai multi proprietari.

Termene de prestare a serviciilor. Din momentul in care dosarul este complet si este depus spre aprobare:
1) prima inregistrare a imobilelor in cadastru si cartea funciara se realizeaza in 21 zile lucratoare, sau la urgenta in 7 zile lucratoare.
2) dezmembrare in 9 zile lucratoare, sau la urgenta in 3 zile lucratoare.
3) comasare in 9 zile lucratoare, sau la urgenta in 3 zile lucratoare.

Cartea funciara, potrivit legii, este alcatuita din TITLU, indicand numarul ei si numele localitatii in care este situat imobilul, precum si din TREI PARTI:
- partea I, referitoare la descrierea imobilelor ( adresa, suprafata );
- partea a II-a, referitoare la inscrierile privind dreptul de proprietate ( proprietar, act de proprietate, fapte juridice );
- partea a III-a, referitoare la inscrierile privind dezmembrarile dreeptului de proprietate si sarcini ( drept de superficie, uzufruct, ipoteca, sechestru ).

Dosarul de inscriere cadastrala se realizeaza de catre geodez. Acest dosar va cuprinde:

a) cererea de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1 din Ordinul nr. 634/2006;
b) cererea de receptie si inscriere, conform anexei nr. 2 din Ordinul nr. 634/2006;
c) declaratia pe proprie raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr. 5 din Ordinul nr. 634/2006;
d) descrierea lucrarilor topografice si geodezice;
e) plan de incadrare in zona sc. 1:2000 – 1:5000, in mod exceptional, pentru imobilele de mari dimensiuni admitandu-se scara 1:10000, dupa caz;
f) plan de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 – 1:5000;
g) extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar;
h) releveele sc. 1:50 – 1:500, dupa caz, pentru constructiile care fac obiectul unor sarcini, constructiile care au mai multi proprietari sau la solicitarea proprietarului;
i) tabel de miscare parcelara cu indicarea situatiei actuale din titlul de proprietate si a situatiei viitoare, cu atribuirea numarului cadastral pentru fiecare imobil din titlu;
j) masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 din Ordinul nr. 634/2006 si prin tehnologia GPS (Global Positioning System);
k) calculul suprafetelor;
l) descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare;
m) dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;
n) actul de proprietate sau copie legalizata: contract de vanzare-cumpararae si PV de predare-primire, acte autentificate de notarul public, autorizatie/contract de construire, hotarare judecatatoreasca, act de adjudecare, dispozitie de restituire, hotarare de restituire sau alte inscrisuri doveditoare ale dreptului de proprietate (se utilizeasa fiecare act dupa caz)
o) certificatul fiscal.

In cazul apartamentelor situate in cladiri pentru care exista deschisa carte funciara colectiva, partea 1 a documentatiei cuprinde elementele enumerate la lit. a), b), c), e), h), m), n) si o).

Daca nu exista deschisa carte funciara colectiva, documentatia se completeaza cu o foaie colectiva care contine datele din cartea de imobil a asociatiei de locatari cu privire la lista apartamentelor, suprafata blocului, suprafata utila a apartamentelor, descrierea partilor comune, suprafata terenului aferent blocului.

Documentatia se preda pe suport analogic si pe suport digital, in formate standardizate care permit tipizarea – conform modelelor din anexele prezentate si in formate care sa permita accesul si transferul de date.

Documentatia se intocmeste intr-un dosar unic, ce include atat partea tehnica necesara receptiei cadastrale cat si actele juridice necesare inscrierii. Depunerea documentatiei la oficiile teritoriale/birourile teritoriale se face de catre proprietar sau de persoana autorizata in numele proprietarului

Dupa receptia cadastrala si inscrierea documentatiilor in cartea funciara beneficiarului i se elibereaza incheierea de carte funciara, extrasul de carte funciara pentru informare si planul de amplasament si delimitare a imobilului.

Tarife pentru cadastru si publicitate imobiliara.

Aceste tarife sunt percepute de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara astfel:
1) prima inregistrare a imobilului ( receptie si infiintare carte funciara) – 120RON, sau la urgenta 600 Ron (tarif urgenta 4*tarif normal+tarif normal)
2) dezmembrare/comasare – 60 RON ( receptie dezmembrare )
- 60 RON ( inscriere dezmembrare in cartea funciara ).
3) intabulare sau inscriere provizorie ( in cazul instrainarii imobilului ) – 0,15 % , din valoarea din act, dar nu mai putin de 100 Ron.

Legislatia in vigoare privind inscrierea in cadastru si cartea funciara:

*Ordin nr. 128/2007 din 22/01/2007 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile desfasurate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 29/01/2007

*Regulament din 13/10/2006 privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1048 din 29/12/2006

*Regulament din 13/10/2006 de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara

*Ordin nr. 128/2007 din 22/01/2007 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile desfasurate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 29/01/2007

*Lege nr. 7/1996 (r1) din 13/03/1996 – Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare. Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 201 din 03/03/2006.

Pentru mai multe detalii puteti vizita si site-ul oficial ANCPI.

Linkuri utile:

Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara (contine anexele mentionate in fragmentul privind documentatia necesara)
Ordin privind aprobarea tarifelor pentru activitatile desfasurate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliarasi unitatile sale subordonate, precum si termenele de executare a lucrarilor
Legea nr. 16/2007 privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez

, , , , , , , , , , ,

  1. #1 scris de valentina - 10 octombrie 2014

    as dori sa stiu daca mama mea poate face singura o carte funciara??//as dori un raspuns daca se poate

(nu va fi publicat)

  1. Încă nu există trackback-uri.