pentru obtinerea unei autorizatii de construire


Conform Legii 50/1991 Republicata, art. 2, alin. (1) “Autorizatia de construire/desfiintare este actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor”.

Autorizatia de Construire se elibereaza pentru:

 1. Orice constructie noua;
 2. Constructii provizorii pe santier;
 3. Lucrari cu caracter provizoriu;
 4. Reconstruire, modificare, extindere, reparare, restaurare a cladirilor de orice fel.

Certificatul de Urbanism (C.U.)

Primul pas pentru obtinerea autorizatiei de construire il constituie solicitarea certificatului de urbanism, pe care il elibereaza primaria de care apartine terenul pe care urmeaza a se construi.

Pentru eliberarea acestuia se depune un dosar care trebuie sa contina:

 • Copie dupa buletinul beneficiarului;
 • Copie dupa titlul de proprietate (contract de vanzare-cumparare);
 • Planuri cadastrale la scarile 1:500 si 1:2000 care se obtin de la oficiul de cadastru;
 • Formular tip oferit de catre primarie.

Dupa depunerea acestui dosar primaria este obligata prin lege sa emita certificatul de urbanism in termen de maxim 30 de zile.

In certificatul de urbanism vor fi trecute avizele pe care va trebui sa le obtineti in vederea eliberarii autorizatiei de construire. Acestea variaza in functie de ce anume doriti sa construiti si in functie de amplasament: salubritate, canalizare, alimentare cu apa, energie electrica etc.

Dupa eliberarea certificatului de urbanism urmatorul pas este realizarea proiectului de autorizatie de construire, timp in care se pot obtine si avizele necesare.

Nu puteti demara proiectul  pana cand nu se elibereaza certificatul de urbanism deoarece acesta ofera niste indici necesari in elaborarea proiectului, precum Procentul de Ocupare al Terenului (P.O.T.), Coeficientul de Utilizare al Terenului (C.U.T.), numarul maxim de nivele, inaltimea maxima la cornisa, coama sau atic etc.

Proiectul de autorizatie de construire (P.A.C.)

P.A.C. este proiectul tehnic pentru Autorizatie de Construire si se elaboreaza de catre colective tehnice de specialitate, se insuseste si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai in domeniul arhitecturii si constructiilor, astfel:

 • arhitect cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru partea de arhitectura (membru OAR, cu drept de semnatura);
 • inginer cu diploma recunoscuta de statul roman pentru partea de inginerie.

Verificarea proiectelor se face de catre verificatori atestati.

Proiectul de autorizatie de construire, cuprinde in general trei sectiuni:

 • proiectul de arhitectura
 • proiectul de rezistenta
 • proiectele de instalatii

Exista anumite avize, precum cel de aparare civila sau securitate la incendii (P.S.I), pentru obtinerea carora este nevoie si de proiectul de autorizatie. Din acest motiv, pentru ca lucrurile sa se desfasoare cat mai rapid este indicat ca proiectul si obtinerea avizelor sa se realizeze concomitent.

In anumite situatii certificatul de urbanism poate specifica faptul ca proiectul de autorizatie trebuie avizat de catre verificatori atestati.

In momentul in care proiectul este finalizat acesta trebuie depus la Inspectia de Stat in Constructii (I.S.C.) care se gaseste in fiecare resedinta de judet.

Proiectul de autorizatie de construire trebuie inregistrat la Ordinul Arhitectilor din Romania (O.A.R.)

Autorizatia de construire

Dupa ce s-au urmat toti acesti pasi, se depune dosarul cu toate avizele, certificatul de urbanism si P.A.C. la primarie.

Documente necesare pentru completarea dosarului ce se depune in vederea emiterii Autorizatiei de Construire:

 • cerere pentru emiterea Autorizatie de Construire, inclusiv anexa, completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform Proiectului de Autorizare de Construire (PAC);
 • P.A.C., inclusiv referatele de verificare si cel de expertiza tehnica, dupa caz, semnate si stampilate in original (doua exemplare);
 • actul doveditor al titularului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executiea lucrarilor de constructie;
 • certificatul de urbanism;
 • fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii Acordului Unic (act cu valoare de avizconform, care insumeaza avize si acorduri favorabile, exprimate prin fise tehnice, pentru unitati urbane), precum si documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului;
 • declaratia pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii juridice asupra imobilului;
 • documentele de plata pentru emiterea Autorizatie de Construire, pentru avizele si acordurile necesare.
  In acelasi timp cu Autorizatia de Construire se poate solicita si Proiectul pentru Organizarea Executiei Lucrarilor (P.O.E.).

Termenul de eliberarea a Autorizatie de Construire este de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete.
Daca documentatia este incompleta, ea se returneaza solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii, cu mentionarea in scris a deficientelor si a elementelor necesare completarii acesteia.

Odata cu Autorizatia de Construire veti primi, in doua exemplare, un document de “Instiintare privind data inceperii lucrarilor” – acest document trebuie inaintat Inspectoratului de Stat in Constructii, la inceperea santierului.

Refuzul unei Autorizatii de Construire trebuie motivat de emitent in termen de 20 de zile de la primirea cererii, in lipsa acestei notificari, autorizatia se considera emisa la expirarea termenului de 30 zile.

Taxe

 • Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism se calculeaza in functie de suprafata pentru care se solicita. In mediul rural se percepe 50 % din taxa pentru mediul urban.
 • Taxa pentru obtinerea Autorizatie de Construire se calculeaza ca fiind, in general, 1% din valoarea investitiei, iar pentru locuinte de 0,5%.
 • Cheltuielile pentru controlul statului in autorizarea executarii lucrarilor se suporta de catre dumneavoastra si reprezinta 0,1 % din valoarea lucrarilor autorizate.
 • Cheltuielile pentru elaborarea reglementarilor tehnice si pentru inspectia statului pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii se suporta de catre dumneavoastra prin virarea unei sume care reprezinta 0,7% din cheltuielile de constructie autorizate, acestea putandu-se achita esalonat.

Exceptate de la plata taxei de obtinere a autorizatiei de constructie

 1. Lacasurile de cult si anexele acestora,
 2. Lucrarile de dezvoltare, modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului,
 3. Persoane persecutate din motive etnice de catre regimurile instaurate intre 06.09.1940 si 06.03.1945,
 4. Persoane persecutate din motive politice de catre dictatura instaurata incepand cu 06.03.1945,
 5. Lucrarile de interes public judetean sau local,
 6. Constructiile ai caror beneficiari sunt institutiile publice,
 7. Proprietarii de monumente istorice – pentru interventiile asupra monumentelor istorice detinute, in cazul in care proprietarii utilizeaza bunul imobil detinut numai pentru  activitati necomerciale sau, in mod direct, pentru locuit,
 8. Persoane fizice veterani de razboi,
 9. Persoanele deportate sau cele constituite in prizonieri.
 1. #1 scris de Alex - 24 iulie 2014

  Vreau sa-mi construiesc o cabana de lemn pe piloni, in gradina casei la tara, imi trebuie autorizatie de constructie ?
  Va multumesc.

(nu va fi publicat)

 1. Încă nu există trackback-uri.