pentru obtinerea unui pasaport


Documente necesare

Eliberarea sau preschimbarea pasaportului simplu

- cererea tip model 1 si anexa (cartonas)
- cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupa caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original si copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptata doar daca este însotita de certificatul de nastere, în original si copie xerox. În cazul prezentarii buletinului de identitate sau cartii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
- dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului:
• 32 LEI – taxa consulara
• 64,20 LEI – costul pasaportului
- pasaportul anterior, daca este cazul.

Eliberarea pasaportului în caz de furt, pierdere, deteriorare sau distrugere

- cerere model nr. 3
- cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupa caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original si copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptata doar daca este însotita de certificatul de nastere, în original si copie xerox. În cazul prezentarii buletinului de identitate sau cartii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
- dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului:

PIERDEREA documentelor de calatorie se declara de catre titular sau in cazul minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani de catre parintii acestora, reprezentantii legali sau, dupa caz, de catre insotitori, atunci cand minorii se deplaseaza in strainatate impreuna cu alte persoane, in conditiile legii, in termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului la cea mai apropiata unitate de politie sau la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple ori la Directia Generala de Pasapoarte iar in strainatate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.
În cazul declararii FURTULUI pasaportului simplu, este necesara prezentarea dovezii eliberate de organele de politie. Furtul pasaportului se declara de indata de catre titular la cea mai apropiata unitate de politie din tara sau, dupa caz, de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, solicitându-se eliberarea unei adeverinte care sa ateste declararea evenimentului respectiv. În cazul declararii furtului pasaportului simplu în strainatate, adeverinta va fi însotita si de o traducere a acesteia, efectuata de un traducator autorizat.
În cazul DISTRUGERII pasaportului simplu, se va prezenta pasaportul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu conditia ca acestea sa cuprinda elemente care sa faca posibila identificarea documentului.

Minorii cu varsta de peste 14 ani

Cererile (model nr. 1) vor fi însooite de urmatoarele documente:
- cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termen de valabilitate, în original si copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptata doar daca este însotita de certificatul de nastere, în original si copie xerox. În cazul prezentarii cartii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
- dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului:
- pasaportul anterior, daca este cazul;
- declaratia ambilor parinti, a parintelui supravietuitor, a parintelui caruia i-a fost încredintat minorul prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, a reprezentantului legal, care sa ateste acordul cu privire la eliberarea unui pasaport simplu pentru minor;
- certificatul de deces, hotarârea judecatoreasca de încredintare a minorului ramasa definitiva si irevocabila, în original si copie xerox, în cazul în care se prezinta doar declaratia unuia dintre parinti.

Minorii care nu au implinit varsta de 14 ani

Cererile (model nr. 2) care privesc ELIBERAREA PASAPORTULUI SIMPLU pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani se formuleaza de catre ambii parinti, de parintele supravietuitor, de parintele caruia i-a fost încredintat minorul prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, de reprezentantul legal.
Cererile pot fi formulate doar de catre unul dintre parinti atunci când este împuternicit de catre celalalt parinte prin procura speciala, autentificata în tara de notarul public, iar în strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, ori când exista acordul scris al acestuia, autentificat în aceleasi conditii.
Atunci când, din motive obiective, nici unul dintre parinti nu se poate prezenta la serviciul public comunitar, cererile prevazute mai sus, pot fi formulate de o persoana împuternicita de catre parinti prin procura speciala, autentificata în tara de notarul public, iar în strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.
Cererile vor fi însotite de urmatoarele documente:
- certificatul de nastere al minorului, în original si copie xerox;
- dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului;
- pasaportul anterior, daca este cazul;
- actele de identitate ale parintilor sau al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original si copie xerox;

Eliberarea adeverintelor privind dreptul la libera circulatie a cetatenilor români în strainatate

- cererea formulata în scris de solicitant, care trebuie sa cuprinda: nume, prenume, data si locul nasterii, domiciliul stabil, seria si numarul pasaportului si motivul pentru care solicita adeverinta;
- copii ale pasaportului si actului de identitate;
- chitanta prin care face dovada achitarii taxei consulare în valoare de 22 LEI;

Afla mai mult. Viziteaza http://www.pasapoarte.ro

,

  1. Nu sunt comentarii.
(nu va fi publicat)

  1. Încă nu există trackback-uri.