Postări etichetate inchidere firma

suspendarea activitatii unei societati

Pentru suspendarea temporara a activitatii societatilor comerciale, primul pas consta in prezentarea urmatoarelor documente la Oficiul Registrului Comertului

Cerere de înregistrare (original);
Hotarârea adunarii generale a asociatilor/actionarilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporara a activitatii sau reluarea activitatii societatilor comerciale (original);
Certificatele constatatoare emise în baza declaratiilor-tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatii
Declaratia-tip pe propria raspundere din care sa [...]

, , , , , , , , ,

Nu există comentarii