Postări etichetate suspendare

pentru acordarea unei alocatii de sustinere pentru o familie monoparentala

Conditii de acordare
Beneficiaza de alocatia de sustinere pentru familia monoparentala familiile formate din persoana singura si copiii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinere si care locuiesc impreuna cu aceasta, daca realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la salariul minim net pe economie.
Care este cuantumul alocatiei?
Cuantumul alocatiei [...]

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

5 Comentarii

pentru acordarea licentei de turism

Ce este o licenta de turism?
Licenta de turism reprezinta documentul prin care se atesta capacitatea titularului de a comercializa servicii turistice in conditii de calitate si siguranta pentru turisti si posibilitatea de a infiinta o agentie de turism.
Conditii minime care trebuie indeplinite

In vederea obtinerii licentei, agentiile de turism trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de [...]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 Comentarii

suspendarea activitatii unei societati

Pentru suspendarea temporara a activitatii societatilor comerciale, primul pas consta in prezentarea urmatoarelor documente la Oficiul Registrului Comertului

Cerere de înregistrare (original);
Hotarârea adunarii generale a asociatilor/actionarilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporara a activitatii sau reluarea activitatii societatilor comerciale (original);
Certificatele constatatoare emise în baza declaratiilor-tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatii
Declaratia-tip pe propria raspundere din care sa [...]

, , , , , , , , ,

Nu există comentarii