pentru acordarea licentei de turism


Ce este o licenta de turism?

Licenta de turism reprezinta documentul prin care se atesta capacitatea titularului de a comercializa servicii turistice in conditii de calitate si siguranta pentru turisti si posibilitatea de a infiinta o agentie de turism.

Conditii minime care trebuie indeplinite

In vederea obtinerii licentei, agentiile de turism trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de baza:

Pentru agentia de turism tour-operatoare:

 • agentul economic trebuie sa aiba prevazute in obiectul de activitate “servicii turistice”
 • conditii despre aspectul, marimea si dotarile spatiului comercial in care functioneaza agentia
 • persoana care conduce activitatea agentiei de turism trebuie sa fie posesoare a brevetului de turism iar personalul angajat sa fie calificat
 • sa utilizeze servicii de cazare si masa numai in structuri de primire turistice clasificate de ANT

Pentru agentia de turism detalista:

 • agentul economic trebuie sa aiba prevazute in obiectul de activitate “servicii turistice”
 • conditii despre aspectul, marimea si dotarile spatiului commercial in care functioneaza agentia
 • asigurarea cu personal calificat ca agent de turism si cu ghizi, posesori ai atestatului de ghid de turism, corespunzator serviciilor turistice comercializate
 • sa utilizeze servicii de cazare si masa numai in structuri de primire turistice clasificate.

Toate conditiile si exceptiile le gasiti in acest document

Acte necesare pentru eliberarea licentei de turism

Licenta de turism se elibereaza de catre Autoritatea Nationala pentru Turism – Directia generala de autorizare si control, la cererea agentilor economici.

Documentatie necesara:

 • cerere de eliberare a licentei de turism – model
 • certificat constatator de la oficiul registrului comertului din care sa rezulte urmatoarele informatii: obiectul de activitate al societatii, structura actionariatului, datele de identificare a societatii ce se inscriu in certificatul de inmatriculare si sediul punctului de lucru unde se infiinteaza agentia de turism*);
 • copie de pe brevetul de turism al persoanei care conduce agentia de turism;
 • copie de pe contractul de munca al persoanei care detine brevetul de turism;
 • dovada achitarii contravalorii prestatiei efectuate pentru eliberarea licentei

*) Agentul economic poate furniza informatiile respective si prin prezentarea copiilor de pe actele oficiale ale societatii, din care rezulta informatiile sus-mentionate

Acte necesare pentru modificarea licentei (vizare, schimbare, radiere)

Pentru vizarea, din 3 in 3 ani a licentei pentru agentia de turism se va intocmi urmatoarea documentatie:

 • cerere;
 • licenta de turism, in original
 • brevetul de turism al persoanei care conduce agentia, in copie;
 • contractul de munca al persoanei care detine brevetul de turism, in copie.

Daca agentul de turism sau titularul isi schimba sediul se va solicita o noua licenta.

Pentru aceasta vor fi necesare:

 • cerere;
 • certificat constatator de la oficiul registrului comertului privind noul sediu;
 • licenta de turism eliberata anterior, in original;
 • dovada achitarii contravalorii prestatiei efectuate.

*) Agentul economic poate furniza informatiile respective si prin prezentarea copiilor de pe actele oficiale ale societatii, din care rezulta informatiile sus-mentionate.

Pentru radierea agentiei de turism se va prezenta urmatoarea documentatie:

 • cerere;
 • licenta de turism in original.

Suspendarea licentei

Licenta de turism se suspenda de catre Autoritatea Nationala pentru Turism, in cazul in care se constata nerespectarea uneia dintre situatiile prevazute la art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 238/2001. Suspendarea se face pentru o perioada de pana la un an.
In cazul in care cu ocazia verificarilor efectuate in vederea vizarii licentei de turism se constata ca nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza acordarii acesteia, licenta se suspenda pana la remedierea deficientelor.
Licenta de turism este suspendata din oficiu pe perioada in care agentul economic nu are incheiata polita de asigurare pentru riscul de insolvabilitate sau faliment al agentiei.
Retragerea licentei de turism de catre ANT – Directia generala de autorizare si control se face in situatiile prevazute la art. 9 din Hotararea Guvernului nr. 238/2001.
In situatia in care, la verificarea efectuata de reprezentantii Ministerului Turismului – Directia generala de autorizare si control, constata ca agentia de turism nu mai functioneaza la sediul inscris in licenta de turism, aceasta se retrage din oficiu, in termen de 15 zile de la notificarea agentului economic, titular al licentei in cauza, prin scrisoare recomandata.

Documentatie

Toata legislatia cu privire la eliberarea unei licente de turism o gasiti la Ministerul Turismului, sectiunea “Licente si brevete de turism”.

Cum arata o licenta de turism?

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 1. #1 scris de tudor - 28 aprilie 2011

  in cat timp se obtine licenta?Minim

 2. #2 scris de Mihai Pastiea - 10 martie 2014

  Pentru un PFA autorizat cu cod CAEN 7911 Activitati ale agentiilor turistice si 7912, Activitati ale tur-operatorilor este necesara si licenta de tusrism, sau brevetul de turism este suficient?

(nu va fi publicat)

 1. Încă nu există trackback-uri.