pentru obtinerea unui ajutor social


Ajutorul social sub forma de venit minim garantat

Venitul minim garantat reprezinta o forma de asistenta sociala si se asigura prin acordarea unui ajutor social lunar. Au dreptul la venit minim garantat familiile si persoanele singure, cetateni romani.
Termenul familie desemneaza sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, care au domiciliul ori resedinta comuna prevazuta in actele de identitate si gospodaresc impreuna. Se considera familie si persoana care locuieste impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa si se afla in una dintre urmatoarele situatii:

 • este necasatorita;
 • este vaduva;
 • este divortata;
 • al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;
 • nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute mai sus.

Se considera familie si fratii fara copii, care gospodaresc impreuna si care nu au domiciliul sau resedinta comuna cu parintii. Se asimileaza termenului familie barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna.

Beneficiaza de reglementarile privind venitul minim garantat si familiile sau persoanele singure, cetateni ai altor state sau apatrizi, care au resedinta sau, dupa caz, domiciliul in Romania, in conditiile legislatiei romane. Prin termenul persoana singura se intelege persoana care a implinit varsta de 18 ani, locuieste si se gospodareste singura.

Beneficiaza de reglementarile privind venitul minim garantat si persoanele fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta, aflate in situatie de nevoie, pe baza declaratiei pe propria raspundere ca nu au solicitat ajutorul social de la alte primarii.

Care este nivelul venitului minim garantat?

Nivelul lunar al venitului minim garantat este de:

 • 173 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
 • 241 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
 • 300 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
 • 356 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
 • cate 24 lei pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, care face parte din familie.

In situatia persoanelor singure nivelul lunar al venitului minim garantat este de 96 lei.

Care este cuantumul ajutorului social?

Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelul venitului minim garantat si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. Daca din calcul rezulta un ajutor social mai mic de 5 lei, se acorda 5 lei.

Familiile si persoanele singure cu venituri nete lunare pana la nivelul venitului minim garantat beneficiaza de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, in cazul in care cel putin un membru al familiei face dovada ca lucreaza pe baza de contract individual de munca, are statut de functionar public sau presteaza o activitate, realizand venituri cu caracter salarial.

Persoanele apte de munca din familiile pentru care se asigura venitul minim garantat vor efectua lunar, cel mult 72 de ore, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local fara a se putea depasi regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii. Aceasta obligatie nu poate fi transferata altor persoane.

Procedura de obtinerea a ajutorului social

Ajutorul social se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, insotite de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile membrilor acesteia; existenta oricaror alte venituri decat cele care pot fi dovedite cu acte se mentioneaza in declaratia pe propria raspundere a persoanei care solicita ajutorul social.

Dosarul pentru acordarea ajutorului social se depune la primarul localitatii/sectorului in a carui raza teritoriala solicitantul are domiciliul sau resedinta.

In situatia in care un membru al familiei sau persoana singura care solicita ajutorul social are domiciliul sau resedinta in alta unitate administrativ-teritoriala, cererea va fi insotita de o adeverinta eliberata de primarul localitatii in care aceasta are domiciliul sau resedinta, din care sa rezulte ca nu beneficiaza de ajutor social.

In cazul cetatenilor straini sau apatrizi documentele aratate mai sus se depun la primarul localitatii in a carei raza teritoriala acestia au resedinta sau, dupa caz, domiciliul.

Acte necesare

 • Cerere si declaratie pe proprie raspundere
 • Carte de identitate al titularului si a celorlalti membri de familie trecuti de 14 ani (copie si original)
 • Certificate de nastere ale copiilor sub 14 ani (originale si copii)
 • Certificate de casatorie/deces daca este cazul (originale si copii)
 • Adeverinta de elev/student cu mentiunea ca primeste sau nu bursa, tipul si cuantumul acesteia
 • Hotararea de adoptie sau incredintare/plasament a minorului, potrivit legii (daca este cazul) (original si copie)
 • Sentinta de divort definitive, hotarare judecatoreasca actualizata, privind obligatia legala de intretinere (original si copie)
 • Adeverinte de la Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) pentru persoanele apte de munca (adica cele care au varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta stabilita de lege pentru pensionare) beneficiare sau nu de ajutor de somaj, alocatie de sprijin sau alocatie de intergrare profesionala
 • Talon de plata a ajutorului de somaj, alocatie de sprijin
 • Adeverinta cu salariul brut si net din luna curenta sau din luna anterioara pentru persoanele incadrate in munca
 • Talon sau adeverinta de pensie, de ajutor pentru persoanele cu handicap
 • Certificate eliberate de Administratia Financiara din care sa rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activitati autorizate in conditiile prevazute de lege
 • Adeverinta de la Biroul Agricol (Primarie)
 • Adeverinta eliberata de primaria domiciliului (pentru membrii familiei care au domiciliul/resedinta temporara in alta localitate)
 • Alte acte doveditoare privind veniturile realizate din munci ocazionale sau alte activitati
 • Alte acte doveditoare necesare in urma anchetei sociale.

Cererea de acordare a ajutorului social si declaratia pe propria raspundere se inregistreaza la primarul localitatii in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta titularul; in cazul persoanelor care nu domiciliu sau resedinta cererea se inregistreaza la primarul localitatii sau, dupa caz, al sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala traiesc acestea.

In vederea verificarii indeplinirii de catre solicitant a conditiilor de acordare a ajutorului social, primarul dispune in mod obligatoriu efectuarea anchetei sociale, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.

In termen de maximum 10 zile lucratoare de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligatia sa emita dispozitia de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social. Dispozitia primarului se comunica titularului ajutorului social, in termen de maximum 5 zile de la data emiterii.
Dreptul la ajutorul social se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii.

Obligatiile beneficiarului de ajutor social

Titularul ajutorului social are obligatia sa comunice primarului, in scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri si la numarul membrilor familiei, in termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Persoanele apte de munca pentru care se acorda ajutorul social au obligatia sa dovedeasca cu acte, din 3 in 3 luni, ca sunt in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca (AJOFM), pentru incadrare in munca, si nu au refuzat un loc de munca ori participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de aceste agentii(AJOFM).

Pentru sumele acordate ca ajutor social una dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara are obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local, fara a se putea depasi regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii.

Suspendarea, incetarea ajutorului social

Plata ajutorului social se suspenda in urmatoarele cazuri:

 • Persoanele apte de munca nu dovedesc din 3 in 3 luni ca sunt in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca (AJOFM), pentru incadrare in munca, si nu au refuzat un loc de munca ori participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de AJOFM.
 • In cazul neindeplinirii obligatiei de a presta lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local, fara a se putea depasi regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii.

Ajutorul social inceteaza in urmatoarele cazuri:

 • In cazul in care beneficiarii nu mai indeplinesc conditiile prevazute de lege
 • Plata a fost suspendata si in termen de 3 luni de la suspendare nu au mai fost aduse dovezi ca sunt in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, pentru incadrare in munca, si nu au refuzat un loc de munca ori participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de aceste agentii.

Baza legala

Legea nr 416/2001 modificata si completata prin Legea nr. 115/2006

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 1. #1 scris de simion georiana cristina - 23 octombrie 2013

  multumesc

 2. #2 scris de zimbilschi gabriela - 20 mai 2014

  am fost in somaj pana la data de 1 martie 2014 locuies singura ,pot beneficia de ajutor social .Va multumesc

 3. #3 scris de Ana - 11 august 2014

  Buna ziua
  Am 58 ani si sunt la ajutor social. Nu mai pot executa lucrari la primarie . Ce acte trebuie sa prezint pentru ca sunt bolnava. Multumesc

 4. #4 scris de tudor georgeta - 28 august 2014

  Buna ziua am si eu o intrebare, sotul meu a fost in indemnizatia de crestere copil pana luna asta iar firma la care a lucrat a dat faliment. Eu sunt casnica deoarece nu am cu cine lasa copii, fiind mici unu de 4 ani iar cel mic de 2 ani . Noi in momentul de fata nu mai avem nici un venit ce putem face pentru a beneficia de somaj? Va multumesc

(nu va fi publicat)

 1. Încă nu există trackback-uri.