pentru obtinerea unui acord de mediu


Tipuri de acord

Acordul de mediu reprezinta decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul. Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat in scris prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al protectiei mediului.

Acordul integrat de mediu este un act tehnico-juridic emis de autoritatea competenta de protectie a mediului, conform dispozitiilor legale in vigoare, care acorda dreptul de a stabili conditiile de realizare a unei activitati inca in etapa de proiectare, care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor legislatiei in vigoare. Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament.

Procedura

Procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara in conformitate cu prevederile ORDIN nr. 860 din 26 septembrie 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu cu modificarile si completarile ulterioare.

Cand se solicita acordul de mediu ?

Acordul de mediu se solicita pentru proiecte de investitii noi sau la modificarea celor existente, inclusiv pentru proiecte de dezafectare, aferente activitatilor si/sau instalatiilor cu impact asupra mediului.

Unde se solicita acordul de mediu ?

Toate solicitarile de acorduri de mediu, insotite de fisa tehnica privind conditiile de protectia mediului (anexa la certificatul de urbanism, conform prevederilor legislatiei in vigoare privind autorizarea lucrarilor de constructii) necesara pentru obtinerea Acordului Unic, se depun la ANPM pe raza careia se afla amplasamentul ales al proiectului.

Legislatie

OUG 195/2005 privind Protectia Mediului aprobata prin legea 265/2006.
HG 1213/2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri.
Ordinul M.A.P.M. nr. 860/2002 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului de emitere a acordului de mediu cu modificarile si completarile ulterioare.
Ordinul M.A.P.M. nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului.

Acte necesare

Conform OM 860/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu in vederea obtinerii acordului de mediu este necesara depunerea urmatoarelor documente:

 • cerere catre ANPM prin care se solicita acord de mediu/acord integrat de mediu.
 • extras carte funciara
 • certificat de urbanism – copie.
 • fisa tehnica – 2 exemplare.
 • plan de situatie – copie
 • plan de incadrare in zona – copie
 • memoriu tehnic
 • tarif de 100 lei.

Taxe si tarife
Tarifele se achita in avans, integral sau pe etape de procedura, atunci cand acestea sunt determinate cu certitudine. Pentru proiectele supuse etapei de incadrare, tarifele corespunzatoare etapelor de definire a domeniului sau de analiza calitatii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului nu se percep inainte de incadrarea proiectului. La solicitarea titularului, autoritatile publice competente pentru protectia mediului pot acorda consultatii de specialitate, contra platii tarifului aferent.
Taxa pentru emiterea acordului de mediu se achita inainte de eliberarea acestuia, dar nu inainte de parcurgerea etapei de incadrare a proiectului.

Cuantumul tarifelor si taxelor:
Tarife:

 • consultatie, tehnica: 10 RON
 • incadrare initiala (inclusiv avizare, pentru Acord unic pentru proiecte cu impact nesemnificativ carora li se aplica, stampila de, tip “A”‘): 10 RON
 • emitere acord de mediu si/sau avizare pentru Acord unic (etapele I -IV pentru proiecte care in urma etapei de incadrare in vederea realizarii E.I.M. nu sunt supuse unei E.I.M. se percep doar tarifele aferente etapelor de procedura parcursa): 100 RON pentru fiecare etapa
 • emitere acord integrat de mediu si avizare pentru Acord unic (etapele I – IV): 200 RON pentru fiecare etapa
 • Taxa Fond Mediu  pentru emiterea acordului de mediu: 20 RON

E.I.M. = Evaluarea Impactului asupra Mediului

Nota:
Etapa I: Analiza initiala a informatiilor prezentate (inclusiv vizita in teren) si intocmire indrumar pentru continuarea procedurii.
Etapa II: Analiza bilantului de mediu, a documentelor solicitate pentru autorizare si/sau a programului pentru conformare.
Etapa III: Mediatizare, consultarea publicului si a celorlalte autoritati implicate.
Etapa IV: Finalizarea programului pentru conformare si emiterea autorizatiei. Pentru revizuirea autorizatiei de mediu : 250 RON.
Pentru prelungirea autorizatiei de mediu si viza anuala : 150 RON

Valabilitate

Acordul de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului, dar isi pierde valabilitatea daca lucrarile pentru care a fost eliberat nu incep in maxim 2 ani de la data emiterii respectivului acord.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 1. Nu sunt comentarii.
(nu va fi publicat)

 1. Încă nu există trackback-uri.