pentru obtinerea unui aviz de mediu


Tipuri de avize

Aviz de mediu pentru planuri si programe – act tehnico-juridic eliberat in scris de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii (planuri si programe, inclusiv cele cofinantate de Comunitatea Europeana, precum si modificarile acestora, care se supun pregatirii si/sau adoptarii de catre autoritatile publice la nivel national, regional sau local ori care sunt pregatite de aceste autoritati in vederea adoptarii printr-o procedura legislativa de catre Parlament sau Guvern si care sunt impuse prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative).

Aviz de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu – act tehnico-juridic eliberat in scris de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite obligatiile de mediu, ca prevederi ale unui program pentru conformare, in vederea asumarii acestora de catre partile implicate, in urmatoarele situatii: schimbarea titularului unei activitati cu impact asupra mediului si/sau modificarea sau incetarea unor astfel de activitati, inclusiv pentru vanzare de actiuni, vanzari de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmata de inchidere, lichidare in conditiile legii. Documentul este emis in scopul cunoasterii impactului asupra mediului de catre partile implicate in tranzactie si asumarii responsabilitatilor privind protectia mediului.

Procedura

- Legea 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice
- HG nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea 137/2002 privind accelerarea privatizarii.
- HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe (intrata in vigoare in 05.12.2004)

Cand se solicita avizul de mediu?

Avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu – La schimbarea titularului unei activitati cu impact asupra mediului si/sau modificarea sau incetarea unor astfel de activitati, inclusiv pentru vanzare de actiuni, vanzari de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmata de inchidere, lichidare in conditiile legii.

Avizul de mediu pentru planuri si programe – La initierea si adoptarea acestora.

Unde se solicita avizul de mediu?

Toate solicitarile de avize de mediu se vor face la sediul ANPM.

Acte necesare emitere avize pentru stabilirea obligatiilor de mediu :

- cerere pentru obtinerea avizului de privatizare;
- bilant de mediu de nivel “0″, “I” sau “II” (functie de solicitarile A.N.P.M.)
- obligatiile de mediu;
- programul de conformare, daca exista, sau
- propunerea de program de conformare corespunzatoare obligatiilor de mediu;
- surse potentiale de raspundere pentru daune aduse mediului;
- copii dupa autorizatiile de functionare in conformitate cu dispozitiile legale, dupa caz:

 • autorizatia de mediu;
 • autorizatia de gospodarire a apelor;
 • autorizatia de descarcare a apelor uzate;
 • autorizatia sanitara;
 • autorizatia de protectie a muncii;
 • autorizatia PSI.

- copii dupa actele de proprietate sau de drept de folosinta a terenurilor, cladirilor si utilitatilor
Nota: Autorizatiile de functionare mentionate se vor depune in cazul in care societatea dispune de acestea.

Acte necesare emitere avize pentru planuri si programe

- Notificare (cerere) intocmita de titular
- Proiectul de plan/program care se supune avizarii completat cu date referitoare la criteriile relevante prevazute in anexa nr.1 din HG 1076/2004
- Piese desenate
- Dovada informarii publicului asupra initierii procesului de elaborare a planului sau programului si realizarii primei versiuni a acestuia, conform art. 9 (1) si 29 (2) din HG 1076/2004 – model anunt
- Dovada achitarii tarifului de 500 RON pentru etapa de incadrare, conform anexei nr. 4 din HG 1076/2004

Taxe si tarife

Cuantumul tarifelor pentru eliberarea avizelor de mediu de privatizare sunt stabilite prin Ord. MAPM nr. 340/2000, anexa nr. 1, astfel:
- 150 RON pentru categorii de complexitate mica a lucrarilor sau serviciilor
- 450 RON  pentru categorii de complexitate medie a lucrarilor sau serviciilor
- 1000 RON pentru categorii de complexitate mare a lucrarilor sau serviciilor

Cuantumul tarifelor pentru stabilirea obligatiilor de mediu la schimbarea proprietarului obiectivelor cu impact semnificativ asupra mediului sau la incetarea definitiva a activitatii obiectivelor cu impact asupra mediului sunt stabilite prin Ord. MAPM nr. 340/2000, anexa nr.1, astfel:
- 70 RON pentru categorii de complexitate mica a lucrarilor sau serviciilor
- 300 RON pentru categorii de complexitate medie a lucrarilor sau serviciilor
- 1000 RON pentru categorii de complexitate mare a lucrarilor sau serviciilor

Tarifele pentru parcurgerea etapelor procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe se achita in avans, pe etape de procedura, la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, dupa cum urmeaza:

-etapa de incadrare 150 RON ;
-etapa de analiza a calitatii raportului de mediu:

 • pentru plan local 200 RON
 • pentru plan judetean 300 RON
 • pentru plan regional 400 RON
 • pentru plan national 500 RON

Valabilitate

Valabilitatea avizului de mediu este de 2 ani de la data emiterii, in cazul in care nu intervin modificari ale conditiilor in care a fost emis sau a folosit scopului pentru care a fost emis.

Avizul de mediu pentru planuri si programe are aceiasi perioada de valabilitate ca si planul sau programul pentru care a fost emis in cazul in care nu intervin modificari ale respectivului plan sau program.

Util
Cerere pentru obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu la incetarea activitatii

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 1. #1 scris de chirita - 25 noiembrie 2012

  Buna ziua !doresc sa ma jutati:am depus dosarea pt avizul de mediu la pitesti in iule 2012,am achitat taxa custode la cluj,dupa care ni s-a comunicat ca trebiu un memoriu de prezentare,l-am intocmit ,dar nu este bun si cer altceva studiu de impact , si totul s-a oprit pt ca acest studiu costa 1500euro pentru mine persoana fizica care imi fac o casuta mi se pare foarte mult. Si ce mi se pare incorect ca aceasta lege afost introdusa pe 25/09 2012 ,pe cand dosarul meu era in derulare . rugamintea mea este ca eu sa ma bucur de aceast aviz de mediu ,fara alte ordine care au aparut pe parcurs . multumesc mult!

(nu va fi publicat)

 1. Încă nu există trackback-uri.